Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Novinky

Dovolenka MUDr. Veroniky Brenkus Steinerovej, lekárky pre dospelých

Dátum: 3. 6. 2020

MUDr. Veronika Brenkus Steinerová, lekárka pre dospelých oznamuje, že v piatok 5. júna 2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.
Akútne stavy ošetrí a MUDr. Veroniku Brenkus Steinerovú zastupuje MUDr. Petra Račková, ktorá ordinuje v "malej poliklinike" v Senici.

Otvorenie Základnej školy s materskou školou od 1. júna 2020

Dátum: 22. 5. 2020

Obec Dojč, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Dojči od 1.6.2020 otvára Základnú školu s materskou školou v Dojči (triedy v materskej škole a prvý až piaty ročník ZŠ).
ZŠ s MŠ bude v prevádzke v pracovné dni od 7.00 do 16:00. Stravovanie v školskej jedálni bude poskytnuté len deťom/žiakom a zamestnancom školy prítomným v škole. Stravovanie bude poskytnuté aj dôchodcom z obce, ktorým sa strava dováža a zamestnancom obce.
Pracovať bude aj školský klub pre žiakov prvého až štvrtého ročníka, ktorí ho navštevovali aj pred prerušením povinnej školskej dochádzky.

Podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v školskom roku 2020/2021

Dátum: 30. 4. 2020

Vedenie ZŠ s MŠ Dojč 137, 906 02 Dojč v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.03.2020 a po dohode so zriaďovateľom Obcou Dojč oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30.apríla do 31. mája 2020 elektronickou formou.
.... viac info v priloženom súbore "Oznam"

Nádoby na zmesový komunálny odpad

Dátum: 9. 4. 2020

Žiadame obyvateľov, ktorí majú poškodenú nádobu na zmesový komunálny odpad alebo majú záujem o výmenu nádoby na zmesový komunálny odpad z dôvodu zmeny objemu (veľkosti),aby túto skutočnosť oznámili do 15.04.2020 písomne na Obecný úrad buď vhodením lístka do schránky pri Obecnom úrade s uvedením požiadavky a adresy alebo e-mailom na obec@dojc.sk.
Od mája 2020 poskytujeme aj 80 l nádoby na zmesový komunálny odpad.

2020

Odpad vo výmole

Dátum: 8. 4. 2020

Žiadame obyvateľov, aby nevyvážali objemný odpad, stavebný odpad ani iný odpad do výmoľov za dedinu. Najnovšie ktosi menil interiérové dvere a kde s nimi? No len tu za dedinu do výmoľa v Morávkovej doline spolu aj so stavebným odpadom.
Likvidáciu tohto opadu zaplatíme všetci, príp. majiteľ konkrétneho pozemku na ktorom sa odpad nachádza. Potom sa nečudujme, že rastie poplatok za odpad.
Ďakujem všetkým, ktorým záleží na našej obci, na čistote v celom katastri, že si všímajú vytvorené čierne skládky, upozorňujú na ne. Obec ich likviduje, ale na náklady nás všetkých.
V prípade, že poznáte vinníka - oznámte nám ho. Ďakujeme.

Zobrazeno 1-5 z 159

Mobilná aplikácia

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom