Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Oznámenie o miere vytriedenia za rok 2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
za kalendárny rok 2023 je: 66,20%.
Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2024: 11 €/tona.

Máme za sebou štyri roky váženia zmesového komunálneho odpadu a určenia platby podľa vyprodukovaného komunálneho odpadu domácnosťou. Váš aktívny prístup sa prejavuje v zodpovednom prístupe k triedeniu odpadu. Dovoľte mi poďakovať sa všetkým zodpovedným obyvateľom. Vďaka Vašej zodpovednosti a aktívnemu prístupu je miera vytriedenia za rok 2023 v našej obci 66,20 %.  Pri miere vytriedenia nad 60% sa nemení výška skládkovacieho poplatku štátu pre našu obec a v roku 2024 zostáva na úrovni 11 €/t.

SKLO, PAPIER, KOVY, PLASTY a BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD Z KUCHYNE A ZÁHRAD sú komodity, ktoré dokážeme vyseparovať zo zmesového komunálneho odpadu. Od roku 2019 podiel týchto separovaných zložiek na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov z domácností má veľký vplyv na cenu uskladnenia komunálneho odpadu na skládke.

Vážení obyvatelia, ďakujem Vám za aktívny a zodpovedný prístup k triedeniu odpadu, za to, že Vám nie je ľahostajná starostlivosť o životné prostredie, a v neposlednom rade Vaša peňaženka. Aj naďalej sa venujte separovaniu odpadov, separovať má význam, má pozitívny dopad na naše životné prostredie i na udržanie financovania odpadu v našej obci.               

VYTRIEDENÉ ZLOŽKY

t

Sklo

27,95

Plasty

38,68

kovové obaly

2,57

kovy z výkupní

128,339

Papier

31,187

VKM

1,53

nebezpečný odpad

3,518

elektroodpad

5,406

BRKO

1,078

BRO

3,31

drevo

7,89

oleje a tuky

0,348

šatstvo

7,81

ODPAD NA SKLÁDKOVANIE

t

DSO

5,51

objemný odpad

18,32

zmesový komunálny odpad

108,69

celkový objem odpadu

392,136

 

 

triedený zber

259,616

zmesový komunálny odpad, objemný odpad a drobný stavebný odpad

132,52

 

 

Miera vytriedenia:

66,20%

 

Prílohy

Oznámenie o úrovni vytriedenia

úroveň vytriedenia 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,97 kB
Dátum vloženia: 28. 2. 2024 15:57
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 3. 2024 7:19
Autor: Správce Webu