Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Rodinný balíček a vplyv na rozpočet obce

2022

24. mája bol parlamentom schválený balíček podpory pre rodiny. Finančne krytie tohto balíka má byť z prebytku rozpočtov obcí. Pričom, obce vytvárajú rezervy na spolufinancovanie projektov, realizáciu preneseného aj originálneho výkonu štátnej správy, na poskytovanie služieb obyvateľstvu.

Aký dopad bude mať rodinný balíček pre našu obec?

Podľa prepočtu ZMOSu a Únie miest Slovenska v tomto roku obce prídu na podielových daniach v priemere 80 € na obyvateľa. V obci Dojč máme k dnešnému dňu 1307 obyvateľov, čo predstavuje sumu 104 560 €. 

Schválený rozpočet máme vo výške 548 072 €, májová prognóza bola navýšenie rozpočtu o 10 102 €. Ale po schválení balíčka prídeme o 104 560 €.

Čo by sa dalo urobiť za 104 560 €?

- vybudovať min. 600 m chodníkov alebo

- opraviť 200 m miestnych komunikácií alebo

- vybudovať workoutové ihrisko s minimálne 10 prvkami alebo

- zrevitalizovať asfaltové ihriská v športovom areáli a vyasfaltovať pump track alebo

- vybudovať 10 ihrísk ako sú v súčasnosti v areáli ZŠ s MŠ alebo

- zatepliť všetky budovy ZŠ s MŠ s fasádou

-.....

 Finančné prostriedky z podielových daní sa používajú na verejné osvetlenie, na kosenie a údržbu obce, na mzdy a odvody zamestnancov v materskej škole, školskej jedálni a školskom klube detí, na investície do majetku obce - škola, ihriská, cesty a chodníky (údržba, rekonštrukcia, zimná údržba...), knižnica, kultúrny dom, cintorín...

 

Skúste si prečítať blog Rady pre rozpočtovú zodpovednosť:

https://www.rrz.sk/nezamyslane-dosledky-prorodinneho-balicka-blog/

 

Dátum vloženia: 3. 6. 2022 17:42
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 6. 2022 18:08
Autor: Správce Webu