Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlásilo dňa 1.7.2022 od 12,00 h do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku).

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov ja každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzická osoba nesmie:

-  fajčiť ani odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený oheň  a zakladať oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Právnická osoba (vlastník lesa, obhospodarovateľ lesa) je povinná:

- zabezpečovať hliadkovaciu činnosť,

- zabezpečiť protipožiarne náradie,

- vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese,

- udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu.

Dátum vloženia: 4. 7. 2022 6:13
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 7. 2022 6:25
Autor: Správce Webu