Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 9 .2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

191392-L13.0419.15.0001-VB

2 898,00 EUR dvetisíc osemstodevädesiat osem

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

19. 9 .2019

Kúpna zmluva

191391-L13.0419.15.0001-KZ_P_TS

368,00 EUR tristošesťdesiat osem

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

18. 9 .2019

Zmluva o dielo

ZoD/6/2019

20 474,46 EUR dvadsaťtisícštyristosedemdesiatštyri eur štyridsaťšesť centov

EuroBrik s.r.o.

Obec Dojč

11. 9 .2019

Zmluva o službách

090919/1

300,00 EUR tristo

OPEN DOOR, s.r.o.

Obec Dojč

31. 7 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2019/ZoDot

700,00 EUR sedemsto

DHZ Dojč

Obec Dojč

30. 7 .2019

Zmluva o dielo

ZoD/5/2019

202 489,93 EUR dvestodvatisíc štyristoosemdesiatdeväť eur devädesiattri centov

Fondstav, s.r.o.

Obec Dojč

24. 7 .2019

Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb

4/2019/RZ

2 000,00 EUR dvetisíc

Atis

Obec Dojč

22. 7 .2019

Kúpna zmluva

3/2019/KZ

100,00 EUR jednosto

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

17. 7 .2019

Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb

3/2019/RZ

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Jaroslav Ružička - J.R.SERVIS

Obec Dojč

12. 7 .2019

Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb

2/2019/RZ

2 000,00 EUR dvetisíc

VKS ELTO s.r.o.

Obec Dojč

12. 7 .2019

Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb

1/2019/RZ

1 000,00 EUR jedentisíc

ghstudio s.r.o.

Obec Dojč

13. 6 .2019

Zmluva o dielo

ZoD/4/2019

27 404,98 EUR dvadsaťsedemtisíc štyristoštyri eur devädesiatosem centov

APROREAL, s.r.o.

Obec Dojč

5. 6 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2019/ZoDot

130,00 EUR jednostotridsať

DoLuRe, o.z.

Obec Dojč

31. 5 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2019/ZoDot

500,00 EUR päťsto

ZO JDS

Obec Dojč

21. 5 .2019

Zmluva o dielo 2019/01

ZoD/3/2019

13 690,00 EUR trinásťtisíc šesťstodevädesiat

Kamenárstvo K2, s.r.o.

Obec Dojč

14. 5 .2019

Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác Požiarna zbrojnica

ZoD/2/2019

61 821,12 EUR šesdesiatjedentisíc osemstodvadsaťjeden eur dvanásť centov

Fondstav, s.r.o.

Obec Dojč

25. 4 .2019

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie

9409218888

nula

ZSE Energia, a.s.

Obec Dojč

17. 4 .2019

Zmluva o nájme lesných pozemkov

314/01/Nn/2018

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Obec Dojč

17. 4 .2019

Zmluva o nájme lesných pozemkov

314/01/Nn/2018

nula

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Obec Dojč

11. 4 .2019

Zmluva o dielo

ZoD/1/2019

15 950,40 EUR pätnásťtisícdeväťstopäťdesiat eur štyridsať centov

M. Cup Production, s. r.o.

Obec Dojč

28. 3 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2019/ZoDot

2 270,00 EUR dvetisíc dvestosedemdesiat

TJ Družstevník Dojč

Obec Dojč

25. 3 .2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku

2/2019/KZ

18,28 EUR osemnásť eur, dvadsať osem centov

Lakatoš Anton

Obec Dojč

25. 3 .2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku

1/2019/KZ

9 150,00 EUR deväťtisíc jednosto päťdesiat

Ľubomír Drinka

Obec Dojč

22. 2 .2019

Zmluva o užívaní podperných bodov

1/2019/ZoU

Neuvedené

Obec Dojč

Západoslovenská distribučná, a.s.

17. 12 .2018

Nájomná zmluva

2018169

166,35 EUR jednostošesťdesiatšesť eur tridsaťpäť centov

Poľnohospodárske družstvo Dojč

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 26-50 z 244