Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade.

2023

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení

dodatok 1 k VZN 6_2022_schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,99 kB
Stiahnuté: 52×

2023

2/2023 o poskytnutí jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa

2_2023_VZN príspevok pri narodení dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,95 kB
Stiahnuté: 40×

2023

1/2023 Zmeny a doplnky územného plánu

1_2023_zmeny a doplnky ÚP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,68 kB
Stiahnuté: 39×

2023

5/2022 o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2023

5_2023_VZN o miestnych daniach pre rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,96 kB
Stiahnuté: 84×

2022

7/2022 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dojč

7_2022 VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidnečnú známku psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,98 kB
Stiahnuté: 67×

2022

6/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč

6_2022 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč v roku 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,64 kB
Stiahnuté: 87×

2022

4/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2023

4_2023_o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,2 kB
Stiahnuté: 131×

2022

3/2022 Štatút obecných novín ,,Dojčanské noviny“

3_2022 VZN Štatút Dojčanských novín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,9 kB
Stiahnuté: 51×

2022

2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč

2_2022 Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč v roku 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,86 kB
Stiahnuté: 42×

2022

1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka školy a školského zariadenia v obci Dojč

1_2022 Všeobecne záväzné nariadenia o určení finančných prostriedkov na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,3 kB
Stiahnuté: 48×

2022

7_2021_VZN o miestnom referende

7_2021_VZN o miestnom referende.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,31 kB
Stiahnuté: 159×

2022

6_2021_VZN o odpadoch

6_2021_VZN o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,69 kB
Stiahnuté: 252×

2022

5_2021_VZN príspevok pri narodení dieťaťa

5_2021_VZN príspevok pri narodení dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,27 kB
Stiahnuté: 128×

2022

4_2021_VZN o miestnych daniach pre rok 2022

4_2021_VZN o miestnych daniach pre rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,9 kB
Stiahnuté: 165×

2022

3_2021_VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za KO a DSO pre rok 2022

3_2021_VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za KO a DSO pre rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,73 kB
Stiahnuté: 247×

2022

2_2021_VZN rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dojči

2_2021_rokovací poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 486,5 kB
Stiahnuté: 147×

2022

1_2021_VZN o miestnom poplatku za rozvoj v k.ú. Dojč

1_2021 Všeobecne záväzné nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj v k.ú. Dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 374,58 kB
Stiahnuté: 145×

2021

VZN 7/2020 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za KO a DSO

7_2020 Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2021 o poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,56 kB
Stiahnuté: 655×

2020

VZN 13/2020 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA V OBCI DOJČ

13_2020 Všeobecne záväzné nariadenie Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,58 kB
Stiahnuté: 275×

2020

VZN 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dojč

12_2020 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,29 kB
Stiahnuté: 225×
Zobrazené 1-20 z 69