Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Prenájom nehnuteľností

Prenájom nehnuteľnosti je jednou z možností, ako si zabezpečiť ubytovanie, ale aj možnosť, ako si privyrobiť. Nájomca má niekoľko zákonom stanovených povinností, ktoré sa s prenajímaním majetku spájajú.

Ako začať s prenájmom?

Ak sa rozhodnete, že budete prenajímať svoju nehnuteľnosť, máte dve možnosti ako pokračovať. V prípade, že nemáte čas na hľadanie nájomníkov a obhliadky, môžete si zaplatiť služby realitnej kancelárie, ktorá sa zvyčajne postará aj o vytvorenie zmluvy, ktorá vás bude bezpečne chrániť. Ak však nemáte záujem o takéto služby, je na vás, aby ste si prešli celým procesom sami.

Prenajímať môže fyzická aj právnická osoba a to bytové i nebytové priestory. Písomná zmluva nie je vždy potrebná, keďže sa prenajímateľ a nájomník môžu dohodnúť ústne a jednotlivé body spísať do zápisnice. Písomná forma je potrebná len v prípade prenajímania nebytových priestorov.

Prenajímateľ musí myslieť hlavne na zmluvu, ktorá by mala obsahovať:

 • Označenie predmetu nájmu
 • Rozsah užívania
 • Výšku nájomného
 • Výšku úhrad za energie a služby

Ďalej je vhodné mať v zmluve uvedené:

 • Opis príslušenstva a stav bytu
 • Obdobie prenájmu
 • Práva a povinnosti nájomcu a nájomníka
 • Zákaz alebo možnosť ďalej nehnuteľnosť prenajímať
 • Povinnosť poistiť nehnuteľnosť a príslušenstvo (prenajímateľ) a osobné veci (nájomník)
 • Dôvod, pre ktoré možno od zmluvy odstúpiť
 • Spôsob vypovedania zmluvu a výpovednú lehotu

Náležitosti, ktoré nie sú spomenuté v zmluve, zápisnici alebo v preberacom protokole  vyplývajú priamo z Občianskeho zákonníka.

Daňové povinnosti

Keďže je príjem z prenajímania nehnuteľnosti zdaniteľným príjmom, musia prenajímatelia tento zisk uviesť v daňovom priznaní. Prenajímať môžu buď ako fyzické osoby – nepodnikatelia alebo ako živnostníci. Všetci však musia byť zaregistrovaní na Daňovom úrade (do konca daného mesiaca, kedy začali prenajímať), kde dostanú daňové identifikačné číslo (DIČ).

Pre registráciu budete potrebovať:

Registrovať sa môžete osobne, poštou alebo pomocou elektronickej služby.

Fyzická osoba – nepodnikateľ

Túto formu si môžu zvoliť len tí, ktorí popri prenajímaní neposkytujú v nehnuteľnosti žiadne iné služby (upratovanie, pranie ...).

Pre zistenie základu dane môže prenajímateľ:

 • Viesť účtovníctvo
 • Viesť daňovú registráciu

Krátkodobý nájom bytu

O krátkodobý nájom bytu ide v prípade, že je zmluva na dobu určitú a to maximálne 2 roky, s tým, že môže byť maximálne dva razy predĺžená o tú istú  dobu, teda spolu maximálne 6 rokov. Takáto zmluva musí byť písomná.

Zmluva musí obsahovať:

 • Údaje o zmluvných stranách
 • Označenie predmetu prenájmu a rozsah užívania
 • Výšku nájomného plus energií
 • Opis stavu a príslušenstva bytu
 • Určenie doby nájmu
 • Vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že nájomná zmluva je na krátkodobý nájom