Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.                     
Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca Obecného úradu v Dojči, 
   pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári.

Osobne v kancelárii - podateľni Obecného úradu v Dojči

Písomne poštou na adresu: 
   Obec Dojč, Dojč 125, 906 02  Dojč

Elektronickou poštou na e-mailovu adresu:    starosta@dojc.sk

STRÁNKOVÉ HODINY Obecného úradu v Dojči
Pondelok:       8,00 – 16,00 hod.
Utorok:            nestránkové hodiny
Streda:            8,00 – 17,00 hod.
Štvrtok:           8,00 – 16,00 hod.
Piatok:             8,00 – 12,00 hod. 
Obedňajšia prestávka 12,00 - 13,00 h.