Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.                     
Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca Obecného úradu v Dojči, 
   pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári.

Osobne v kancelárii - podateľni Obecného úradu v Dojči

Písomne poštou na adresu: 
   Obec Dojč, Dojč 125, 906 02  Dojč

Elektronickou poštou na e-mailovu adresu:    starosta@dojc.sk

samosprava-1/strankove-hodiny-1/