Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Uzavretie manželstva

Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo, ktorého účelom je vytvorenie harmonického a trvalého životného spoločenstva. V tradičnom chápaní je najdôležitejšou funkciou manželstva založenie rodiny a zabezpečenie riadnej výchovy detí.

 

Manželstvo sa vyskytuje v kultúre takmer každého národa a hoci sa jednotlivé formy uzatvorenia manželstva v priebehu histórie menili, samotný inštitút manželstva zostal vždy zachovaný. Podľa slovenského právneho poriadku je možná civilná i cirkevná forma uzavretia manželstva, ktoré majú u nás od 1. júla 1992 rovnoprávne postavenie a vzájomne sa rešpektujú.

V prípade, že snúbenci uzatvoria najprv občiansky sobáš, môžu následne uzavrieť cirkevný sobáš, ktorý však bude mať už len charakter obradu, ale v skutočnosti ním nevzniknú žiadne právne následky. Naopak, uzavretie civilného sobáša po tom, čo snúbenci uzavrú cirkevný sobáš, už nie je možné,  keďže manželstvo vzniklo a právne účinky nastali uzavretím cirkevného sobáša.