Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020 - 2021

Podľa Zákona č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obec Dojč informuje obyvateľov obce o zabezpečení preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania.

Dokumenty:

 Zákon 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domova bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 403/2019 Z. z. o preukaze asistenta sčítania
 Opatrenie 403/2019 Z. z. 

 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
 Opatrenie 435/2019 Z. z. 

 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 440/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
 Opatrenie 440/2019 Z. z. 

 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 441/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta
 Opatrenie 441/2019 Z. z. 

 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 44/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajovo témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov
 Opatrenie 44/2020 Z. z. 

 Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-0018/2020, o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
 Metodický pokyn ŠÚ SR č. 10900-0018/2020 (pdf 96,6 kB)

 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 100/2020 Z. z., o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
 Opatrenie 100/2020 Z. z.