Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Všetko o ODPADOCH

TABUĽKA VÝSLEDKOV VÁŽENIA ZKO_2023 (1.87 MB)

Tabuľka je aktualizovaná k 25.9.2023

V tabuľke výsledkov váženia pre rok 2023 už nenájdete číslo domu, ale len číslo odpadovej nádoby. Nájdete ho nalepené na vašej odpadovej nádobe, je 7-miestne. V prípade poškodenej nálepky nás prosím bezodkladne kontaktujte. Ďakujeme.

Na konci tabuľky nájdete políčka označené zelenou farbou. Tou sme označili popolnice, ktorých obsah vznikol na verejných priestranstvách.

TABUĽKA VÝSLEDKOV VÁŽENIA ZKO_2022 (1.78 MB)

Tabuľka je aktualizovaná k 31.12.2022

V tabuľke výsledkov váženia pre rok 2022 už nenájdete číslo domu, ale len číslo odpadovej nádoby. Nájdete ho nalepené na vašej odpadovej nádobe, je 7-miestne. V prípade poškodenej nálepky nás prosím bezodkladne kontaktujte. Ďakujeme.

Na konci tabuľky nájdete políčka označené zelenou farbou. Tou sme označili popolnice, ktorých obsah vznikol na verejných priestranstvách.

Oznámenie o množstve komunálnych odpadov v roku 2022

V súlade s čl. 6 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Dojč č. 4/2022 obec Dojč predkladá informáciu o množstve komunálneho odpadu na obyvateľa vzniknutom na verejných priestranstvách v obci Dojč (športový areál, cintorín, parky, verejné priestranstvá) v roku 2022.

Množstvo odpadu vzniknutých na verených priestranstvách na obyvateľa:  4,55 kg

Oznámenie o množstve komunálnych odpadov v roku 2021

V súlade s čl. 6 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Dojč č. 3/2021 obec Dojč predkladá informáciu o množstve komunálneho odpadu na obyvateľa vzniknutom na verejných priestranstvách v obci Dojč (športový areál, cintorín, parky, verejné priestranstvá) v roku 2021.

Množstvo odpadu vzniknutých na verených priestranstvách na osobu:  4,78 kg

Tabuľka s výsledkami váženia 2021

TABUĽKA VÝSLEDKOV VÁŽENIA ZKO_2021 (1.77 MB)

Na tomto odkaze nájdete, milí obyvatelia, kompletnú tabuľku výsledkov váženia zmesového komunálneho odpadu v našej obci za rok 2021. 

Každá domácnosť dostane do konca januára 2022 oznámenie o množstve vyprodukovaného odpadu v domácnosti, informáciu o množstve vyprodukovaného odpadu na verejných priestranstvách v obci Dojč a všetky informácie viažuce sa k výpočtu platobných výmerov.

Mobilná aplikácia

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov