Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Oznámenie o doručení písomností

V zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky je obec doručovateľom písomností pre obyvateľov, ktorým bol v obci zrušený trvalý pobyt na súpisom čisle, citujem:

"§ 5  Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá iba doklad podľa § 3 ods. 8 písm. a), ak ho nemá, doklad podľa § 3 ods. 8 písm. b) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť."

Oznámenie o doručení zásielky je v písomnej forme zverejnené aj na úradnej tabuli pri Obecnom úrade.

15.03.2024

Oznámenie o uložení zásielky Miroslav Daniel Typ: PDF dokument, Velkosť: 411.48 kB

26.02.2024

Oznámenie o doručení zásielky Elena Čelústková Typ: PDF dokument, Velkosť: 407.55 kB

20.02.2024

Oznámenie o doručení zásielky Naomi Marcinová Typ: PDF dokument, Velkosť: 408.74 kB

2.2.2024

Oznámenie o doručení zásielky Marcel Morávek Typ: PDF dokument, Velkosť: 409.8 kB

Oznámenie o doručení zásielky Michaela Kotlárová Typ: PDF dokument, Velkosť: 154.19 kB

26.1.2024

Oznámenie o doručení zásielky Naomi Marcinová Typ: PDF dokument, Velkosť: 408.31 kB

24.1.2024

Oznámenie o doručení zásielky Lukáš Gašparín Typ: PDF dokument, Velkosť: 409.29 kB

16.01.2024

Oznámenie o doručení zásielky Naomi Marcinová Typ: PDF dokument, Velkosť: 409.09 kB

03.01.2024

Oznámenie o doručení zásielky Martin Gajar Typ: PDF dokument, Velkosť: 410.38 kB

Oznámenie o doručení zásielky Michaela Kotlárová Typ: PDF dokument, Velkosť: 410.6 kB

14.12.2023

Oznámenie o doručení zásielky Naomi Marcinová Typ: PDF dokument, Velkosť: 409.35 kB

07.12.2023

Oznámenie o doručení zásielky Lukáš Gašparín Typ: PDF dokument, Velkosť: 409.83 kB

28.11.2023

Oznámenie o doručení zásielky Michaela Kotlárová Typ: PDF dokument, Velkosť: 410.59 kB

20.11.2023

Oznámenie o doručení zásielky Róbert Fiala (408.14 kB)

16.11.2023

Oznámenie o doručení zásielky Juraj Ravas (409.61 kB)

31.10.2023

Oznámenie o doručení zásielky Tibor Gašparín (409.9 kB)

12.10.2023

Oznámenie o doručení zásielky Michaela Kotlárová (410.5 kB)

Oznámenie o doručení zásielky Samuel Juriga (411.99 kB)

11.10.2023

Oznámenie o doručení zásielky Tibor Gašparín (408.85 kB)

25.9.2023

Oznámenie o doručení zásielky Michaela Kotlárová (409.08 kB)

Oznámenie o doručení zásielky Mária Gašparínová (409.25 kB)

18.9.2023

Oznámenie o doručení zásielky Michaela Kotlárová (409.13 kB)

11.9.2023

Oznámenie o doručení zásielky Peter Stanek (410.99 kB)

18.8.2023

Oznámenie o doručení zásielky Naomi Marcinová (409.34 kB)

31.7.2023

Oznámenie o doručení zásielky Michal Klinda (411.39 kB)

25.07.2023

Oznámenie o doručení zásielky Michaela Kotlárová (409.34 kB)

03.07.2023

Oznámenie o doručení zásielky Mária Gašparínová (409.21 kB)

19.6.2023

Oznámenie o doručení zásielky Peter Stanek (409.67 kB)

15.5.2023

Oznámenie o doručení zásielky Naomi Marcinová (408.91 kB)

31.3.2023

Oznámenie o doručení zásielky Mária Gašparínová (406.99 kB)

7.3.2023

Oznámenie o doručení zásielky Peter Stanek (411.22 kB)

28.2.2023

Oznámenie o doručení zásielky Petra Fajnorová (409.16 kB)

15.2.2023

Oznámenie o doručení zásielky Martin Gajar (410.01 kB)

14.2.2023

Oznámenie o doručení zásielky Peter Bartal (410.42 kB)

13.2.2023

Oznámenie o doručení zásielky Naomi Marcinová (138.71 kB)

1.2.2023

Oznámenie o doručení zásielky Michaela Kotlárová (408.69 kB)

Oznámenie o doručení zásielky Erika Šeryová (409.23 kB)

24.1.2023

Oznámenie o doručení zásielky Erika Seryová (140.69 kB)

18.1.2023

Oznámenie o doručení zásielky Tibor Gašparín (140.82 kB)

9.1.2023

Oznámenie o doručení zásielky Michaela Kotlárová (139.33 kB)

Oznámenie o doručení zásielky Michal Klinda (140.68 kB)