Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Oznámenie o doručení písomností

V zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky je obec doručovateľom písomností pre obyvateľov, ktorým bol v obci zrušený trvalý pobyt na súpisom čisle, citujem:

"§ 5  Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá iba doklad podľa § 3 ods. 8 písm. a), ak ho nemá, doklad podľa § 3 ods. 8 písm. b) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť."

Oznámenie o doručení zásielky je v písomnej forme zverejnené aj na úradnej tabuli pri Obecnom úrade.

15.5.2023

Oznámenie o doručení zásielky Naomi Marcinová (408.91 kB)

31.3.2023

Oznámenie o doručení zásielky Mária Gašparínová (406.99 kB)

7.3.2023

Oznámenie o doručení zásielky Peter Stanek (411.22 kB)

28.2.2023

Oznámenie o doručení zásielky Petra Fajnorová (409.16 kB)

15.2.2023

Oznámenie o doručení zásielky Martin Gajar (410.01 kB)

14.2.2023

Oznámenie o doručení zásielky Peter Bartal (410.42 kB)

13.2.2023

Oznámenie o doručení zásielky Naomi Marcinová (138.71 kB)

1.2.2023

Oznámenie o doručení zásielky Michaela Kotlárová (408.69 kB)

Oznámenie o doručení zásielky Erika Šeryová (409.23 kB)

24.1.2023

Oznámenie o doručení zásielky Erika Seryová (140.69 kB)

18.1.2023

Oznámenie o doručení zásielky Tibor Gašparín (140.82 kB)

9.1.2023

Oznámenie o doručení zásielky Michaela Kotlárová (139.33 kB)

Oznámenie o doručení zásielky Michal Klinda (140.68 kB)