Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Základná škola s materskou školou Dojč

ZŠ s MŠ Dojč je plnoorganizovaná škola s 1. – 9. ročníkom a s tromi triedami materskej školy. Areál školy sa nachádza v tichom prostredí plnom zelene.  Školu navštevujú žiaci z Dojča, Šajdíkovych Humeniec a Koválova.  Škola má okrem učebných blokov aj telocvičňu a školskú jedáleň a tiež má k dispozícii multifunkčné ihrisko. Od školského roku 2018/2019 škola využíva školský informačný systém Edupage. Rodičia sú elektronickou formou informovaní o príchode a odchode detí, o odobratých obedoch, o platbách, o rozvrhu, ale hlavne o známkach.

Kontakt:
Základná škola s materskou školou Dojč, Dojč 137, 906 02 Dojč

Tel.: 034/653 61 26; Email: zsdojc@zsdojc.edu.sk

Riaditeľ školy: Ing. Radovan Prstek

Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Ľubica Ušiaková; Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Ľubica Pavlíková

Školská jedáleň - vedúca ŠJ p. Iveta Pokrývková tel. +421 911 844 665

Webstránkahttp://www.zsdojc.sk  / https://zsdojc.edupage.org/  (nová stránka sa pripravuje)

1