Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

OZNAM O MIERE VYTRIEDENIA ODPADU V ROKU 2018

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Dojč predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.).
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
za kalendárny rok 2018 je: 21,65 %.
Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2019: 10 €/tona.
Pre našu samosprávu to znamená v roku 2019 zvýšenie nákladov na zvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu z 5,04 €/t na 10 €/t.

oznam tu

 

Vážení obyvatelia,

v prvom rade Vám chcem poďakovať za zodpovedné triedenie odpadov za uplynulý rok. Vďaka tejto usilovnosti a zodpovednosti je miera vytriedenia za rok 2018 v našej obci 21,65 %.  Poplatok za uskladnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu na skládku bol v roku 2018 vo výške 5,04 €/t a v roku 2019 sa zvýši na 10 €/t.

Ak naša miera vytriedenia bude v budúcom roku na rovnakej úrovni, poplatok za uskladnenie vzrastie až na 22 €/t.  V budúcom roku potrebujeme tieto percentá ešte zvýšiť, aby sme nemuseli výrazne zvýšiť poplatok za komunálny odpad na osobu na rok 2020.

SKLO, PAPIER, KOVY, PLASTY a BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD Z KUCHYNE A ZÁHRAD sú komodity ktoré vieme vyseparovať z nášho komunálneho odpadu. Od roku 2019 podiel týchto separovaných zložiek na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov z domácností má veľký vplyv na cenu uskladnenia komunálneho odpadu na skládke.

Vážení obyvatelia, chcem Vás poprosiť, aby ste sa aj naďalej a ešte vo väčšej miere venovali separovaniu odpadov, bude to mať pozitívny dopad na naše životné prostredie, ale v neposlednom rade aj na výšku poplatku.        

Slavomíra Melišová, starostka obce

 

PREHĽAD ÚROVNE TRIEDENIA v roku 2018                                               

VYTRIEDENÉ ZLOŽKY

kg

     

sklo

20110

     

plasty

15630

     

kovy

1970

     

papier

18011

     

nebezpečný odpad

1280

     

elektroodpad

2206

     

oleje a tuky

189

     

šatstvo

7115

     

ODPAD NA SKLÁDKOVANIE

kg

     

DSO

3260

     

objemný odpad

5240

     

zmesový komunálny odpad

278370

     
         

celkový objem odpadu

353381

     
         

triedený zber

66511

     

BRO

10000

     

zmesový komunálny odpad, objemný odpad a drobný stavebný odpad

286870

     
         

miera vytriedenia

76511/353381*100=21,65%

         
         

 

Prílohy

Úroveń vytriedenia odpadov za rok 2018.pdf

Úroveń vytriedenia odpadov za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,44 kB
Dátum vloženia: 28. 2. 2019 15:36
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 2. 2019 15:40
Autor: Správce Webu

Mobilná aplikácia

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom