Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dojč

oznam o miere vytriedenia

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 je: 60,97%.

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dojč

 

            V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Dojč predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.)

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

za kalendárny rok 2022 je: 60,97 %.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2023: 11 €/tona.

Dátum vloženia: 28. 2. 2023 14:56
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 3. 2023 15:00
Autor: Správce Webu