Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Vykurovacie obdobie a prevencia vzniku požiarov

hasiči

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.
„Čas, ktorý venujete preventívnym opatreniam stojí za spokojnejší spánok Vás a Vašich blízkych.“

     Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov od systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy. Aby sme predchádzali požiarom v domácnostiach, chceme Vás upozorniť, ako požiaru predísť.

     Najčastejším problémom je nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola do horľavých nádob.

horľavých nádob.

Hasiči Vám predkladajú niekoľko dobre mienených rád:

  • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a nenechávajte ich bez dozoru,
  • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
  • inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
  • dbajte, aby vykurovacie telesá (pece, sporáky) boli umiestnené na dostatočne veľkej nehorľavej podložke a odborne zaústené do komínových prieduchov,
  • popol z vykurovacích telies vysýpajte do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
  • venujte náležitú pozornosť dreveným, doma vyrobeným údiarniam,
  • adventný veniec, vianočný stromček a sviečky patria k zimnému obdobiu, avšak častokrát sú práve oni dôvodom vzniku požiaru od zapálených sviečok. Preto nikdy nenechávajte zapálené sviečky na adventnom venci či vianočnom stromčeku bez dozoru.
  • dbajte, aby neboli ponechané v prevádzke spotrebiče, ktorých technické parametre vyžadujú trvalý dozor. Ide o tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie – rychlovarné kanvice, elektrické ohrievače...
  • dodržiavajte predpismi stanovené zásady skladovania a používania horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

     Len dôsledným dodržiavaním týchto zásad predídete vzniku požiaru vo vašich domácnostiach. V prípade otázok, neváhajte sa obrátiť na dobrovoľných hasičov v našej obci, ktorý sú pripravení vám poradiť. Prežite nadchádzajúce zimné vykurovacie obdobie spokojne v kruhu vašich rodín a bez obáv z požiarov.

Prílohy

10 zásad predchádzania vzniku požiaru

10 hlavných zásad predchádzania vzniku požiaru.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,67 kB
Dátum vloženia: 6. 12. 2018 8:02
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 12. 2018 8:11
Autor: Správce Webu