Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zmeny cestovných poriadkov - výzva na pripomienkovanie

Trnavský samosprávy kraj objednávateľ prímestskej autobusovej dopravy vyzýva na pripomienkovanie cestovné poriadky pre obdobie 2023/2024. Pripomienky môžete zaslať do 22.09.2023 na obec@dojc.sk.

TT SK v zmysle zákona č. 59/2012 Z.z. o cestnej doprave v z.n.p. je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TT SK. Každoročne upravuje cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy na základe zmien grafikonu železničnej dopravy a pripomienok cestujúcej verejnosti.

Návrh grafikonu vlakovej dopravy je zverejnený na webstránke TT SK a obsahuje cestovné poriadky vlakov na tratiach vedúcich cez územie TT SK:https://osam.trnava-vuc.sk/eSluzby/uradnaTabula/#vucttsk/sk/dokumenty/all/c9e1f4ee-a5ef-43cb-9587-21e8aae8320a

Rámcový cestovný poriadok ŽSR - návrh: https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2023/06/20230627_RamcovyKCP_2023-2024.pdf

V nadväznosti na vyššie uvedené žiadame cestujúcu verejnosť o pripomienkovanie cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy vo väzbe na potreby verejnosti, na zmeny grafikonu vlakovej dopravy, o upozornenie na možné nedostatky v nadväznostiach jednotlivých druhov dopravy pri prestupoch medzi nimi. Spoločne môžeme dosiahnuť lepšiu optimalizáciu cestovných poriadkov a zapracovanie požadovaných zmien pri využívaní verejnej osobnej dopravy.

Do 22.9.2023 môžete zasielať požiadavky a pripomienky na úpravu v súčasnosti platných cestovných poriadkov na území TT SK, do ktorých sa dopravca bude snažiť zapracovať nadväznosť na vlaky, zohľadniť časové posuny vlakov a zosúladiť prestupy v jednotlivých prestupových uzloch.

Dátum vloženia: 4. 9. 2023 5:50
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 9. 2023 6:10
Autor: Správce Webu