Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

DHZ Dojč

Iveco Daily odovzdávanie

Dobrovoľný hasičský zbor v Dojči

"Nech svätý Florián, patrón hasičov, ochraňuje majetky našich občanov

a pomáha hasičskému zboru plniť poslanie i naďalej."

História organizovanej ochrany príbytkov a hospodárskych budov pred ohňom v obci Dojč siaha podľa ústnej tradície hasičov do roku 1908. V tomto roku horela kováčska dielňa, od ktorej sa chytili domčeky, kryté slamou na ulici Hoštáky. Celá ulica vyhorela. Prvým hlavným veliteľom bol Imrich Trupp a veliteľom Tomáš Václavek. Spolok nepracoval dlho, lebo v roku 1915 zanikol. O povojnovom obnovení hasičského spolku máme skromné písomné doklady. Kronika hasičov uvádza, že k bezproblémovému obnoveniu spolku prišlo v roku 1921. Stalo sa tak za celoobecnej podpory, krátko po rozsiahlom požiari roku 1921, kedy zhorelo 40 stodôl a 9 senníkov. V roku 1922 zhorelo niekoľko desiatok hospodárskych budov. Osočovanie hasičov za malú úspešnosť pri hasení veľkého požiaru v roku 1922 (bol skutočne nad ich sily), vyvolal krízu sotva obnoveného spolku. Z podnetu notára a richtára sa hasičská organizácia opäť obnovila v roku 1924. Požiarna zbrojnica pri Kostole Všetkých Svätých bola postavená približne dva roky po vzniku hasičského zboru v roku 1924. Neskôr zanikol a z iniciatívy Hasičskej okresnej jednoty Senica sa opäť obnovil v roku 1927 a pôsobil už bez prerušenia. Spolok mal 21 členov. Od 1.1.1954 sa zreorganizovali hasičské zbory podľa nového zákona č. 35/1953 Zb. o štátnom požiarnom dozore a o požiarnej ochrane a vytvoril sa požiarny zbor pri Miestnom národnom výbore v Dojči ako dobrovoľná Miestna organizácia Československého zväzu požiarnej ochrany. O soche Svätého Floriána nemáme žiadne podklady, ktoré by objasňovali kto a kedy ju dal vytvoriť. fotogaleria/2019/procesia-k-svatemu-florianovi-481sk.html

Predsedom nášho DHZ Dojč je Ing. Pavol Zich, podpredsedom (veliteľom) Peter Juráš, pozíciu tajomníka zastáva Stanislav Kozánek a pokladníčkou je Ing. Marcela Zichová. V súčasnosti máme 57 členov, z toho 22 žien. Venujeme sa pravidelným činnostiam, ktoré sa konajú rok čo rok: výročná členská schôdza, organizácia fašiangovej zábavy a pochovávanie basy, členská schôdza pri príležitosti osláv sv. Floriána spojená so svätou omšou, púť hasičov do Národnej baziliky v Šaštíne, organizácia nočnej hasičskej súťaže o putovný pohár starostky obce Dojč. Samozrejme sa zúčastňujeme na súťažiach v okolitých obciach, školeniach, pomáhame pri záplavách a havarijných situáciách a organizujeme kultúrne a spoločenské akcie. Na súťažiach sa zúčastňuje ženské i mužské družstvo, v budúcnosti plánujeme v spolupráci so ZŠ s MŠ Dojč založiť oddiel detí a mládeže. Práca s deťmi sa nám osvedčila pri organizácii Dňa detí, kedy sme deťom pripravili disciplíny spojené s hasením a deťom sa veľmi páčili. V prípade záujmu o členstvo v našom zbore prosím kontaktujte predsedu p. Ing. Zicha (0904 450 169) alebo podpredsedu p. Juráša (0949 034 829).Iveco Daily odovzdávanie

 

Technika: Hasičská striekačka; PS 12; Plávajúce čerpadlo vydra; Hasičské auto Iveco Daily; Protipovodňový vozík; Prívesný vozík

Text čerpaný z kníh:

Tibor Mikuš a kolektív: História a súčasnosť Dobrovoľných hasičských zborov v Trnavskom samosprávnom kraji

Peter Brezina a kolektív: Hasiči na Záhorí a Myjavsko – Brezovských kopaniciach 1875 - 2010

 

Dátum vloženia: 7. 1. 2020 9:51
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 2. 2020 10:07
Autor: Správce Webu