Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 3. 2022

Zmluva o zriadení a prevádzke informačnej platformy Smart INFO

GSI-03-03-2022-SK

588,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Dojč

8. 3. 2022

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-03-03-2022-SK

948,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Dojč

7. 3. 2022

Kúpna zmluva

1/2022/KZ

129 972,00 EUR

DELTA ONLINE, spol. s r.o.

Obec Dojč

16. 2. 2022

Dodatok Ponuka Firma IndividualPlyn+

1/2022

0,07496 €/kWh

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

14. 2. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

122133636

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

14. 2. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

122167814

13,98 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

14. 2. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

122133631

13,98 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

14. 2. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

122133633

13,98 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

28. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí mimoriadnej dotácie z rozpočtu Obce Dojč

2/2021/ZoMD

40,00 EUR

DoLuRe, o.z.

Obec Dojč

16. 12. 2021

Dodatok č. 20

dodatok č. 20 k zmluve 6/V-KO/2000

40 400,00 EUR

Technické služby Senica, a.s.

Obec Dojč

2. 12. 2021

Dodatok č. 20

Dodatok č. 20 k zmluve 6/V-KO/2000

22 875,00 EUR

Technické služby Senica, a.s.

Obec Dojč

25. 11. 2021

Zmluva o dielo

2/2021/ZoD

638 680,32 EUR

PALKOVČ-SK, s.r.o.

Obec Dojč

5. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

E1092 08U03

12 494,74 EUR dvanásťtisíc štyristodevädesiatštyri eur sedemdesiat štyri centov

Environmentálny fond

Obec Dojč

27. 10. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

122133633

13,98 EUR trinásť eur devädesiat osem centov

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

27. 10. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

122133631

13,98 EUR trinásť eur devädesiat osem centov

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

27. 10. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

122133636

nula

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

20. 10. 2021

Zmluva o dielo

1/2021/ZD

20 210,40 EUR dvadsaťtisíc dvestodesať eur štyridsať centov

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Obec Dojč

19. 10. 2021

Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku

2021147

špecifikácia v prílohe 2

OZ Pomoc psíkom

Obec Dojč

13. 10. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-14-10-2021-SK

852,00 EUR osemsto päťdesiat dva

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Dojč

13. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí mimoriadnej dotácie

1/2021/ZoD_M

120,00 EUR jednostodvadsať

ZO JDS

Obec Dojč

21. 9. 2021

Zmluva o termínovanom úvere

044/002/21

100 000,00 EUR jednostotisíc eur

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dojč

31. 8. 2021

Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb

2/2021/ZoS

118,80 EUR jednostoosemnásť eur osemdesiat centov

SVOP spol. s r.o.

Obec Dojč

23. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2021/ZoD

5 000,00 EUR päťtisíc

Rímskokatolícka cirkev, Farský úrad Dojč

Obec Dojč

18. 8. 2021

objednávka

37/2021

18 984,00 EUR osemnásťtisíc deväťstoosemdesiat štyri

UNIKOV NITRA, s.r.o.

Obec Dojč

17. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2021/ZoD

220,00 EUR dvestodvadsať

Miestny odbor Matice slovenskej Dojč

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 347