Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Novinky

Odpočet vodomerov

Dátum: 22. 4. 2021

Oznamujeme Vám Vážení občania, že od piatka 23. apríla 2021 sa budú vykonávať odpočty vodomerov. Ktorí nie ste doma, vyveste odpočet na viditeľné miesto.

Dôležité upozornenie od Polície SR!!!

Dátum: 26. 2. 2021

Polícia Slovenskej republiky  sa obracia na obce a mestá so žiadosťou o zverejnenie upozornení a odporúčaní na možný výskyt nových spôsobov páchania trestnej činnosti, najmä vo vzťahu k seniorom, a to v spojitosti s aktuálnym „Sčítaním obyvateľov SR 2021."

2021

Miera triedenia za rok 2020

Dátum: 16. 2. 2021

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Dojč predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.)
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je:58,25 %.

2021

Výmena odpadových nádob na komunálny odpad

Dátum: 25. 1. 2021

9.2. sa budú vyvážať odpadové nádoby na komunálny odpad. Ak ste si nahlásili výmenu odpadovej nádoby z 240 litrov na 120 litrov, alebo 120 litrovú na 80 litrovú nechajte po výsype odpadovú nádobu určenú na výmenu na ulici, v poobedných hodinách vám bude vymenená.

obec

Obnovenie prevádzky materskej školy a školskej jedálne

Dátum: 25. 1. 2021

Prevádzka materskej školy a školskej jedálne bude obnovená od utorka 26.1.2021.

Zobrazeno 6-10 z 186