Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Novinky

2020

Trnavský samosprávny kraj a ARRIVA informuje...

Dátum: 27. 10. 2020

Trnavský samosprávny kraj informuje, že v zmysle prijatých opatrení vlády SR zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prechádza II. stupeň základných škôl na dištančnú formu vyučovania.
Z vyššie uvedených dôvodov Vám oznamujeme, že s platnosťou od 28.10.2020 bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I. stupňa do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy sú zverejnené na internetových stránkach dopravcu ARRIVA Trnava, a.s.

POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV

Dátum: 26. 10. 2020

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pripravil leták pre občanov, ktorí majú pocit, že sa stali obeťou trestného činu, obsahujúci všeobecné informácie, ako napríklad miesto kde môžu obete vyhľadať pomoc a v akých oblastiach sa im zabezpečí pomoc prostredníctvom informačnej kancelárie.

Uznesenie Vlády SR - obmedzenie pohybu a pobytu

Dátum: 23. 10. 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 587 z 30. septembra 2020

Zákaz zhromažďovania

Dátum: 15. 10. 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 645 z 12. októbra 2020 k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

Africký mor ošípaných - registrácia chovov v celej SR - žiadosť o súčinnosť

Dátum: 15. 10. 2020

Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných patrí k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou. V nadväznosti na uvedené sa vyskytujú chovy (často i s potvrdeným AMO), kde chovatelia biologickú ochranu chovov pred zavlečením vírusu k domácim ošípaným nedodržiavajú. Predmetné chovy často patria medzi tie, kde je biologická bezpečnosť na veľmi nízkej úrovni a preto predstavujú stály a trvalý zdroj možného šírenia nákazy k iným chovateľom a to ako nekomerčným či komerčným.

Zobrazeno 6-10 z 179

Mobilná aplikácia

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom