Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Novinky

Váženie odpadov

Dátum: 12. 6. 2020

Vyhodnotenie váženia popolníc

Otvorenie Základnej školy s materskou školou od 1. júna 2020

Dátum: 22. 5. 2020

Obec Dojč, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Dojči od 1.6.2020 otvára Základnú školu s materskou školou v Dojči (triedy v materskej škole a prvý až piaty ročník ZŠ).
ZŠ s MŠ bude v prevádzke v pracovné dni od 7.00 do 16:00. Stravovanie v školskej jedálni bude poskytnuté len deťom/žiakom a zamestnancom školy prítomným v škole. Stravovanie bude poskytnuté aj dôchodcom z obce, ktorým sa strava dováža a zamestnancom obce.
Pracovať bude aj školský klub pre žiakov prvého až štvrtého ročníka, ktorí ho navštevovali aj pred prerušením povinnej školskej dochádzky.

Nádoby na zmesový komunálny odpad

Dátum: 9. 4. 2020

Žiadame obyvateľov, ktorí majú poškodenú nádobu na zmesový komunálny odpad alebo majú záujem o výmenu nádoby na zmesový komunálny odpad z dôvodu zmeny objemu (veľkosti),aby túto skutočnosť oznámili do 15.04.2020 písomne na Obecný úrad buď vhodením lístka do schránky pri Obecnom úrade s uvedením požiadavky a adresy alebo e-mailom na obec@dojc.sk.
Od mája 2020 poskytujeme aj 80 l nádoby na zmesový komunálny odpad.

2020

Odpad vo výmole

Dátum: 8. 4. 2020

Žiadame obyvateľov, aby nevyvážali objemný odpad, stavebný odpad ani iný odpad do výmoľov za dedinu. Najnovšie ktosi menil interiérové dvere a kde s nimi? No len tu za dedinu do výmoľa v Morávkovej doline spolu aj so stavebným odpadom.
Likvidáciu tohto opadu zaplatíme všetci, príp. majiteľ konkrétneho pozemku na ktorom sa odpad nachádza. Potom sa nečudujme, že rastie poplatok za odpad.
Ďakujem všetkým, ktorým záleží na našej obci, na čistote v celom katastri, že si všímajú vytvorené čierne skládky, upozorňujú na ne. Obec ich likviduje, ale na náklady nás všetkých.
V prípade, že poznáte vinníka - oznámte nám ho. Ďakujeme.

2020

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 7. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlasuje od 07.04.2020, 12,00 h do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica.
Viac v tele správy.

Zobrazeno 11-15 z 168

Mobilná aplikácia

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom